Alzheimer Evreleri

Alzheimer Evreleri

Geriatri Yaşlı Bakım ve Tedavi Merkezinde Nöroloji Uzmanı Hamit TOPRAK tarafından hazırlanmıştır.

Alzheimer hastalığını klinik belirtiler açısından incelediğimizde genel olarak dört farklı evreye ayırmamız mümkündür.

1.Evre: Klinik Belirtiler Öncesi

Bu evrede hasta fiziksel muayene ve mental testlerde tamamen normal görünür. Ancak Hipokampus veya Entorhinal korteks gibi beynin bazı bölgelerinde semptomlar fark edilmeden 10-20 yıl öncesinden birtakım değişiklikler başlanmış olabilir.

2.Evre: Hafif Alzheimer Evresi
Bu döneme ait belirtiler:
• Hafıza kaybı
• Benzer mekânları karıştırma
• Günlük hayattaki becerilerde yavaşlama
• Parasal konular ve fatura ödemelerde zorluk
• Muahakemede bozukluk, kararlarda basit hatalar
• Girişkenlik ve spontane başlamada kayıp
• Ruhsal durum ve kişilik değişikliklerdir.

3.Evre: Orta Alzheimer dönemi

Bu dönemde sıkça rastlanan belirtiler:
• Hafıza kaybında ve bilinç bulanıklığında artış
• Dikkat azalması
• Aile ve arkadaş ilişkilerinde problemler yaşanması
• Düşünceleri toparlamada zorluklar
• Yeni bilgileri öğrenmede zorluklar
• Özellikle akşam veya gece saatlerinde huzursuz, öfkeli ve kaygılı gibi ruhsal değişiklikler
• Tekrarlayıcı bedensel hareketler
• Sanrılar, paranoyak düşünceler
• Uygunsuz davranış ve konuşmalar
• İşlev beceriksizlikleridir.

4.Evre: İleri Alzheimer dönemi

Bu dönemde rastlanan belirtiler:
• Ailesi ve sevdiklerini tanıyamama
• Kilo kaybı
• Nöbet
• Cilt enfeksiyonları
• Yutma güçlüğü
• Giderek artan inleme ve sızlama
• Uyku artışı
• İdrar ve gaita kontrol kaybıdır.

Hemen Ara
Yol Tarifi Alın