Kaygı ve Alzheimer

Kaygı ve Alzheimer

Günümüzde yaş ortalamasının yükselmesi, bunun doğal sonucu olarak demans hastası sayısının artması ve bu grubun medikal tedavisi dışında hayat standartlarını nasıl ve hangi yöntemlerle yükseltebilmesi toplumda karşımıza çıkan en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir.

Bilindiği gibi unutkanlık dışında çeşitli ve farklı bilişsel hasarlara yol açan Alzheimer hastalığının ilk evrelerinde davranış değişikliği ailelerin en çok karşılaştıkları klinik belirtidir. Bu evrede ortaya çıkan kaygı bozukluğu hızla ilerlemekle birlikte Alzheimer hastalığının ivmesinde önemli rol oynamaktadır. Hafif, orta ve ileri derece anksiyeteli olan hastaların Alzheimer demans durumlarında ciddi oranda bir artış saptanmıştır. Hastaların hemen hemen hepsinde incelenen beyin MR’larında orta temporal (şakak) lobda küçülmeye rastlanmıştır. Sonuç olarak anksiyete tedavisi ( psikoterapi+ medikal) görmeyen erken döneminde olan hastaların büyük bölümü 3 yıl içinde ileri dönem hastalığına yakalandıkları unutulmamalıdır.

Hemen Ara
Yol Tarifi Alın