Yaşlılık ve Geriatri

Yaşlılık ve Geriatri

Geriatri Yaşlı Bakım ve Tedavi Merkezinde Sosyal Hizmet Uzmanı Esra BULUT tarafından hazırlanmıştır.

İnsan hayatı boyunca yaşlandığı bir süreç içindedir. Bu süreç içinde bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik vs. birçok dönemden geçmektedir. Her dönemin kendine has özellikleri olmakla birlikte kendisinden sonra gelen bir dönem olduğu için dönüp değerlendirmesi daha kolay olmaktadır. Yaşlılık dönemi ise insan hayatında anlaşılabilmesi en zor dönemlerden biridir ki yaşlılıktan sonra insan hayatı sona ermektedir.

Yaşlılık bir gerileme ve kayıp dönemi olmakla birlikte; genellikle insanın kişiliğinin ve anlayış biçiminin değiştiği bir dönem olmaktadır. Yaşlılığın birey üzerindeki etkisi;Özgüven, uyum yeteneği ve üretkenliğin azalması

Uyaranlara yanıtın gecikmesi,

Belleğin zayıflaması

Bunaltının artması,

Uyku kalitesinin düşmesi,

Değer kaybına uğrama

Statüsünün değişmesi,

Eş – akran kaybının karamsarlığa yol açması

Ekonomik sorunlarının artması,

Fiziksel ve mental sağlığın daha çok bozulacağı kaygısının taşınması

Kendi dünyasına çekilmesi,

Dışlandığını düşünerek  mutsuz olması şeklinde görülmektedir.

Hem yaşlılığın birey üzerindeki etkilerine kolay adapte olunması hem de olumsuz değişimlerin etkilerinin en aza indirilmesi anlamında; ister ev ister kurum bakımında olsun yaşlıya verilen psiko-sosyal destek, özellikle devamlı hasta yaşlılarda sürekli doktor gözetiminde olunması ile hemşire ve hasta bakıcılarca yapılan profesyonel bakım bu dönemin kaliteli geçirilmesi anlamında çok önemlidir.

Tıbbi anlamda yaşlılık ile Geriatri bilim dalı ilgilenmektedir. Türk Geriatri Derneği’ne göre Geriatri; hayatın ilerleyen yıllarında, kişilerin sağlığının korunması, hastalıklarının önlenmesi, toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürmeleri ve çok yönlü değerlendirmelere dayalı tedaviyi hedef alan bilimsel uygulamaları içeren bilim dalıdır. Geriatri biliminin hedefi ise yaşlının mevcut sağlıklılık halinin ve fonksiyonel durumunun korunmasıdır.

Hemen Ara
Yol Tarifi Alın