Alzheimer Hastalığı İlaç Tedavisi

Alzheimer Hastalığı İlaç Tedavisi

ALZHEİMER HASTALIĞI İLAÇ TEDAVİSİ

BİLİŞSEL YETİYİ ARTIRICI/KORUYUCU TEDAVİLER

Beyinde bilişsel yetilerle ilgili çalışan hücrelerin birbirleri ile haberleşmesinde kullanılan temel mesajcı molekül Asetil Kolin’dir. Bu maddenin var olma süresini artıran ve parçalanmasını engelleyen ilaçlar temel Alzheimer İlaçlarıdır.

Alzheimer Hastalığı nedeni ile hasarlanan beyinde, hücreler arası iletişimde devamlı bir düzensizlik mevcuttur. İlaçların devrede olması hastalığın ilerleme hızını azaltmaz. Bu nedenle de hasta ve yakını tarafından etkisizmiş gibi görülebilir. Ancak ilaç kesildiği takdirde kazanılan sürenin hemen kaybolduğu, hastanın 1 ile 2 yıl sonra olacağı kötülük düzeyine hemen ulaştığı bilinmektedir.

PSİKİYATRİK SEMPTOMLARA YÖNELİK TEDAVİLER

Alzheimer hastalarında, hastalığın evresine göre hemen her zaman bir ya da daha fazla psikiyatrik bulgu tabloya eşlik eder. Erken evrelerde bu daha çok öfke, çökkün duygudurum ve bunaltı ağırlıklıdır. Hastalık ilerledikçe işitsel ve görsel hayaller, gerçeği değerlendirme yetisinde bozulma ve uygunsuz duygulanım ağırlık kazanır. Uyku düzeni bozuklukları hemen her zaman mevcuttur. Bu semptomlara yönelik antidepresan, antipsikotik veya uyku düzenleyici ilaçlar kullanılmaktadır.

Hemen Ara
Yol Tarifi Alın