Demans(Bunama)

Demans(Bunama)

*Uzm. Dr. Hamit TOPRAK

Genellikle ileri yaşlarda, normal yaşlılık süreci dışında, beynin bilgi, davranış ve gündelik yaşamı sürdürme konularında gösterdiği yavaş ilerleyici yetersizliktir. Demans türleri arasında Alzheimer hastalığı %70’lik oranla ilk sıradadır.

Demans’ın risk faktörleri olarak ileri yaş,  genetik geçiş,  düşük eğitim düzeyi,  sık kafa travması,  diyabet,  hipertansiyon,  Kalp hastalıkları,  sigara,  alkol ve hareketsizliği sayabiliriz.

Alzheimer “10” Belirti

1-  Hafıza sorunları

2-  Nedenselleştirme zorluğu

3-  Karar vermede güçlük

4-  Kelime bulmakta güçlük

5-  Aritmetik işlemlerde güçlük

6-  Kişilik ve davranış değişiklikleri

7-  Günlük işlevleri yapma güçlüğü

8-  Kaybolmalar

9-  Takıntılı düşünceler

10-Tekrarlayan hareketler

DÖNEMLER

1-Erken:

-Unutkanlık

-Yorgunluk

-Depresyon

-Yeni bir şey öğrenme zorluğu

-Karar verme güçlüğü

-Davranış değişiklikleri

-Kelime bulma zorluğu

-İsim hatırlama zorluğu

2-Orta:

-Günlük hayatını etkileyecek düzeyde sorunlar

-Huzursuzluk

-Becerilerde bozulma

-Sosyal ilişkilerde bozulma

-Hesap işlerinde zorlanma

-Şüphecilik

-Yön bulma zorluğu

-Kaybolmalar

3-İleri:

-Bakıma Muhtaç olur

-Tek tük kelimelerle konuşma

-Yürüme zorluğu

-Hayaller görme

-Sürekli aynı hareketleri tekrarlama

-Saldırganlık

-Mesane ve barsak kontrolü bozulur.

TANI

1-Hikaye

2-Nörolojik Muayene

3-Psikolojik Muayene

4-Zihinsel-Duygusal İşlev Testleri

5-Kan Testleri (B12, Tiroid, …)

6-Beyin Görüntüleme ( BT, MR)

Hemen Ara
Yol Tarifi Alın