Alzheimer’da İlaç Tedavisi Dışında Neler Yapılabilir?

Hastanızda davranış ve kişilik değişikliklerinin olabileceğini bilmeniz gerekir. O ve siz zaman içinde bir takım değişiklikler yaşayacaksınız. Bu durum korkutucu olabilir ve esneklik gerektirir.

Öncelikle güvenli bir ev ortamı oluşturulmalıdır.

Bulunduğu ortamın güvenliğini sağladıktan sonra mümkün olduğunca bağımsız olmasına izin verilmelidir. Hastanın yeteneğine uygun, basit görevler verilebilir.

Rutinin dışına çıkmamak gerekir. Her şey yaşamı boyunca sürdürdüğü şekilde kalmalı ve alışkanlıkları değiştirilmemelidir.

Hastanız, olmadık zamanlarda olmadık isteklerde bulunup ısrarcı olabilir. Bu durumda mümkün olduğu kadar zıtlaşmayın, hastanın dikkatini başka bir konuya çekmeye çalışın.

Yanlış konuşmalarını çok sık değiştirmeyin. Olmamış olayları anlatabilirler, mümkün olduğunda onun dünyasında yaşayın.

Hasta da gerçek dışı düşünceler olabilir, suçlamaları kişisel olarak algılamayın.

Halüsinasyonlar hasta için gerçektir, hastayı onların aslında olmadığına inandırmaya çalışmayın.

Hasta saldırganlaşırsa, yatıştırıcı, sakin bir ses tonuyla “lütfen, dur, sakinleş” deyin. Siz korkar veya öfkelenirseniz hasta daha da saldırganlaşır. Dikkatini dağıtmaya çalışın.

Her çeşit tartışma hem siz hem de hastanız üzerinde gereksiz stres yaratır. Yetersizliklere dikkat çekmekten kaçının ve soğukkanlılığınızı koruyun. Üzülmek durumu sadece daha da kötüye götürür. Unutmayın ki bu bir hastalıktır, kişinin hatası değildir.

Hastalığın derecesi ne olursa olsun, asla üçüncü bir kişinin yanında “hasta orada değilmiş gibi” onun hakkında konuşmayın.

Sizi anlamayan hastalarla bakışma, gülümseme ve dokunma ile iletişim kurun. Onunla oturun, elini tutun, sarılın.

Kendinize iyi davranın, vakit ayırın. Bakım verenler arasında depresyon, anksiyete ve strese bağlı fiziksel hastalık oluşabilir. Kendi sağlığınızı, doktor randevularınızı ertelemeyin.

Size yardımcı olacak kaynakları bulun ve yararlanın, aile fertleri ve arkadaşlarınızdan yardım isteyin.

Sıkıntılarınızı benzer deneyimleri olan kişilerle paylaşmak sıkıntınızı hafifletir.

Hayatınız sadece hastanızdan ibaret değildir, unutmayın, siz ne kadar iyi olursanız, hastanıza o kadar yardımcı olabilirsiniz.

Alzheimer’ın 10 Belirtisi

DEMANS (BUNAMA)
Genellikle ileri yaşlarda, normal yaşlılık süreci dışında, beynin bilgi, davranış ve gündelik yaşamı sürdürme konularında gösterdiği yavaş ilerleyici yetersizliktir. Demans türleri arasında Alzheimer hastalığı %70’lik oranla ilk sıradadır.

Demansın risk faktörleri olarak ileri yaş, genetik geçiş, düşük eğitim düzeyi, sık kafa travması, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, sigara, alkol ve hareketsizliği sayabiliriz.

Alzheimer’ın 10 Belirtisi:
Hafıza sorunları
Nedenselleştirme zorluğu
Karar vermede güçlük
Kelime bulmakta güçlük
Aritmetik işlemlerde güçlük
Kişilik ve davranış değişiklikleri
Günlük işlevleri yapma güçlüğü
Kaybolmalar
Takıntılı düşünceler
Tekrarlayan hareketler

Alzheimer’da İlaç Tedavisi Dışında Neler Yapılabilir?

Geriatri Yaşlı Bakım ve Tedavi Merkezinde Nöroloji Uzmanı Hamit TOPRAK tarafından hazırlanmıştır.

Hastanızda davranış ve kişilik değişikliklerinin olabileceğini bilmeniz gerekir. O ve siz zaman içinde bir takım değişiklikler yaşayacaksınız. Bu durum korkutucu olabilir ve esneklik gerektirir.

Öncelikle güvenli bir ev ortamı oluşturulmalıdır.

Bulunduğu ortamın güvenliğini sağladıktan sonra mümkün olduğunca bağımsız olmasına izin verilmelidir. Hastanın yeteneğine uygun, basit görevler verilebilir.

Rutinin dışına çıkmamak gerekir. Her şey yaşamı boyunca sürdürdüğü şekilde kalmalı ve alışkanlıkları değiştirilmemelidir.

Hastanız, olmadık zamanlarda olmadık isteklerde bulunup ısrarcı olabilir. Bu durumda mümkün olduğu kadar zıtlaşmayın, hastanın dikkatini başka bir konuya çekmeye çalışın.

Yanlış konuşmalarını çok sık değiştirmeyin. Olmamış olayları anlatabilirler, mümkün olduğunda onun dünyasında yaşayın.

Hasta da gerçek dışı düşünceler olabilir, suçlamaları kişisel olarak algılamayın.

Halüsinasyonlar hasta için gerçektir, hastayı onların aslında olmadığına inandırmaya çalışmayın.

Hasta saldırganlaşırsa, yatıştırıcı, sakin bir ses tonuyla “lütfen, dur, sakinleş” deyin. Siz korkar veya öfkelenirseniz hasta daha da saldırganlaşır. Dikkatini dağıtmaya çalışın.

Her çeşit tartışma hem siz hem de hastanız üzerinde gereksiz stres yaratır. Yetersizliklere dikkat çekmekten kaçının ve soğukkanlılığınızı koruyun. Üzülmek durumu sadece daha da kötüye götürür. Unutmayın ki bu bir hastalıktır, kişinin hatası değildir.

Hastalığın derecesi ne olursa olsun, asla üçüncü bir kişinin yanında “hasta orada değilmiş gibi” onun hakkında konuşmayın.

Sizi anlamayan hastalarla bakışma, gülümseme ve dokunma ile iletişim kurun. Onunla oturun, elini tutun, sarılın.

Kendinize iyi davranın, vakit ayırın. Bakım verenler arasında depresyon, anksiyete ve strese bağlı fiziksel hastalık oluşabilir. Kendi sağlığınızı, doktor randevularınızı ertelemeyin.

Size yardımcı olacak kaynakları bulun ve yararlanın, aile fertleri ve arkadaşlarınızdan yardım isteyin.

Sıkıntılarınızı benzer deneyimleri olan kişilerle paylaşmak sıkıntınızı hafifletir.

Hayatınız sadece hastanızdan ibaret değildir, unutmayın, siz ne kadar iyi olursanız, hastanıza o kadar yardımcı olabilirsiniz.

Alzheimer Evreleri

Geriatri Yaşlı Bakım ve Tedavi Merkezinde Nöroloji Uzmanı Hamit TOPRAK tarafından hazırlanmıştır.

Alzheimer hastalığını klinik belirtiler açısından incelediğimizde genel olarak dört farklı evreye ayırmamız mümkündür.

1.Evre: Klinik Belirtiler Öncesi

Bu evrede hasta fiziksel muayene ve mental testlerde tamamen normal görünür. Ancak Hipokampus veya Entorhinal korteks gibi beynin bazı bölgelerinde semptomlar fark edilmeden 10-20 yıl öncesinden birtakım değişiklikler başlanmış olabilir.

2.Evre: Hafif Alzheimer Evresi
Bu döneme ait belirtiler:
• Hafıza kaybı
• Benzer mekânları karıştırma
• Günlük hayattaki becerilerde yavaşlama
• Parasal konular ve fatura ödemelerde zorluk
• Muahakemede bozukluk, kararlarda basit hatalar
• Girişkenlik ve spontane başlamada kayıp
• Ruhsal durum ve kişilik değişikliklerdir.

3.Evre: Orta Alzheimer dönemi

Bu dönemde sıkça rastlanan belirtiler:
• Hafıza kaybında ve bilinç bulanıklığında artış
• Dikkat azalması
• Aile ve arkadaş ilişkilerinde problemler yaşanması
• Düşünceleri toparlamada zorluklar
• Yeni bilgileri öğrenmede zorluklar
• Özellikle akşam veya gece saatlerinde huzursuz, öfkeli ve kaygılı gibi ruhsal değişiklikler
• Tekrarlayıcı bedensel hareketler
• Sanrılar, paranoyak düşünceler
• Uygunsuz davranış ve konuşmalar
• İşlev beceriksizlikleridir.

4.Evre: İleri Alzheimer dönemi

Bu dönemde rastlanan belirtiler:
• Ailesi ve sevdiklerini tanıyamama
• Kilo kaybı
• Nöbet
• Cilt enfeksiyonları
• Yutma güçlüğü
• Giderek artan inleme ve sızlama
• Uyku artışı
• İdrar ve gaita kontrol kaybıdır.

Alzheimer Hastalığı İlaç Tedavisi

ALZHEİMER HASTALIĞI İLAÇ TEDAVİSİ

BİLİŞSEL YETİYİ ARTIRICI/KORUYUCU TEDAVİLER

Beyinde bilişsel yetilerle ilgili çalışan hücrelerin birbirleri ile haberleşmesinde kullanılan temel mesajcı molekül Asetil Kolin’dir. Bu maddenin var olma süresini artıran ve parçalanmasını engelleyen ilaçlar temel Alzheimer İlaçlarıdır.

Alzheimer Hastalığı nedeni ile hasarlanan beyinde, hücreler arası iletişimde devamlı bir düzensizlik mevcuttur. İlaçların devrede olması hastalığın ilerleme hızını azaltmaz. Bu nedenle de hasta ve yakını tarafından etkisizmiş gibi görülebilir. Ancak ilaç kesildiği takdirde kazanılan sürenin hemen kaybolduğu, hastanın 1 ile 2 yıl sonra olacağı kötülük düzeyine hemen ulaştığı bilinmektedir.

PSİKİYATRİK SEMPTOMLARA YÖNELİK TEDAVİLER

Alzheimer hastalarında, hastalığın evresine göre hemen her zaman bir ya da daha fazla psikiyatrik bulgu tabloya eşlik eder. Erken evrelerde bu daha çok öfke, çökkün duygudurum ve bunaltı ağırlıklıdır. Hastalık ilerledikçe işitsel ve görsel hayaller, gerçeği değerlendirme yetisinde bozulma ve uygunsuz duygulanım ağırlık kazanır. Uyku düzeni bozuklukları hemen her zaman mevcuttur. Bu semptomlara yönelik antidepresan, antipsikotik veya uyku düzenleyici ilaçlar kullanılmaktadır.

Deliryum

Geriatri Yaşlı Bakım ve Tedavi Merkezinde Nöroloji Uzmanı Hamit TOPRAK tarafından hazırlanmıştır.

DELİRYUM

Çeşitli fizyopatolojik etkenler sonucu beyni kısa sürede ve yaygın olarak etkileyen bilinç ve davranış bozukluğu ile karakterize organik beyin sendromu.

Tanısı esasen klinik tabloya dayanır ve bu durumda acil müdahale gerektirir. Genellikle geri dönüşlü olsa da tedavi edilmediği sürece sekel bırakma ihtimali vardır.

65 yaş üstü erkekler ve alkolizm, kronik ağrı, terminal dönem hastalar, akciğer, karaciğer, kalp, beyin geriatrik hastalığı olan hastalarda daha fazla görülmektedir.


Tetikleyici faktörler:

 • İlaçlar
 • Hipoksi
 • Dehidratasyon
 • Şok
 • Cerrahi, kırıklar
 • İnfeksiyon
 • Akut Nörolojik hastalıklar (inme, beyin kanaması, ensefalit, epilepsi)
 • Metabolik faktörler
 • Beslenme bozukluğu
 • Uyku bozukluğu
 • Üriner retansiyon
 • Kontrol edilemeyen ağrı
 • Yoğun bakımda takip gerekliliği
 • Fiziksel kısıtlanma
 • Duyu kaybı (işitme, görme)
 • Yatağa bağımlılık, hareket kısıtlılığı
 • Stres

Patogenez:

Antikolinerjik ve dopaminerjik ajanların  ve hipoglisemi, iskem, hiperkalsemi, travma ve cerrahi ile oluşan sistemik inflamasyon  gibi tabloların nörotransmitter salınımı üzerine etkisi ile ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Klinik:

Deliryum tablosunun iki önemli özelliği vardır, ani başlangıç ve dalgalı seyir.
Klinik alt tipler;

Hiperaktif  tip: Sanrı, halüsinasyon, ajitasyon,yönelim bozukluğu ön plandadır. prognozları daha iyidir.

Hipoaktif tip: Depresif, katatonik belirtiler, letarji ve uyanıklık düzeyinde azalma belirgindir.

Karışık tip: Her iki tipin de özelliklerini taşır. Tüm olguların yaklaşık yarısını oluşturur.

Karışık tip: Her iki tipin de özelliklerini taşır. Tüm olguların yaklaşık yarısını oluşturur.


TEDAVİ:

Koruyucu önlemler

Belirlenen risk faktörlerinin minimalize edilmesi/ortadan kaldırılması
Yüksek riskli ilaçlardan kaçınmak
Enfeksiyonların tedavisi
Dehidratasyon/elektrolit imbalanslarının önlenmesi
Ağrı kontrolünün sağlanması
Gerekli hallerde Oksijen desteği verilmesi
Duysal yardımcıların uygun şekilde kullanılması
Oda sessizliği, uygun ışık, tekli emirler, gürültü azaltma stratejileri
Hasta ile basit, açık ve net iletişim kurulmalı
Girişimler öncesi hasta bilgilendirilmeli
Uygun şekilde beslenme desteği sağlamak
Gözlem altında mobilitesini arttırmak
Aşinalığı arttırma stratejileri, aile/arkadaşlarını yatak başında kalmaya teşvik
Girişimsel işlemleri minimize etmek

Farmakolojik tedavi

Tipik ve atipik nöroleptiklerin uygun doz ve aralıklarla kişiye göre kullanması
 

Demans(Bunama)

*Uzm. Dr. Hamit TOPRAK

Genellikle ileri yaşlarda, normal yaşlılık süreci dışında, beynin bilgi, davranış ve gündelik yaşamı sürdürme konularında gösterdiği yavaş ilerleyici yetersizliktir. Demans türleri arasında Alzheimer hastalığı %70’lik oranla ilk sıradadır.

Demans’ın risk faktörleri olarak ileri yaş,  genetik geçiş,  düşük eğitim düzeyi,  sık kafa travması,  diyabet,  hipertansiyon,  Kalp hastalıkları,  sigara,  alkol ve hareketsizliği sayabiliriz.

Alzheimer “10” Belirti

1-  Hafıza sorunları

2-  Nedenselleştirme zorluğu

3-  Karar vermede güçlük

4-  Kelime bulmakta güçlük

5-  Aritmetik işlemlerde güçlük

6-  Kişilik ve davranış değişiklikleri

7-  Günlük işlevleri yapma güçlüğü

8-  Kaybolmalar

9-  Takıntılı düşünceler

10-Tekrarlayan hareketler

DÖNEMLER

1-Erken:

-Unutkanlık

-Yorgunluk

-Depresyon

-Yeni bir şey öğrenme zorluğu

-Karar verme güçlüğü

-Davranış değişiklikleri

-Kelime bulma zorluğu

-İsim hatırlama zorluğu

2-Orta:

-Günlük hayatını etkileyecek düzeyde sorunlar

-Huzursuzluk

-Becerilerde bozulma

-Sosyal ilişkilerde bozulma

-Hesap işlerinde zorlanma

-Şüphecilik

-Yön bulma zorluğu

-Kaybolmalar

3-İleri:

-Bakıma Muhtaç olur

-Tek tük kelimelerle konuşma

-Yürüme zorluğu

-Hayaller görme

-Sürekli aynı hareketleri tekrarlama

-Saldırganlık

-Mesane ve barsak kontrolü bozulur.

TANI

1-Hikaye

2-Nörolojik Muayene

3-Psikolojik Muayene

4-Zihinsel-Duygusal İşlev Testleri

5-Kan Testleri (B12, Tiroid, …)

6-Beyin Görüntüleme ( BT, MR)

Demans(Bunama) Tedavisi

Geriatri Yaşlı Bakım ve Tedavi Merkezinde Nöroloji Uzmanı Hamit TOPRAK tarafından hazırlanmıştır.

DEMANS(BUNAMA)’TA TEDAVİSİ
Tedavinin ana hedefi sağlam kalan beyin dokusunu daha fazla çalıştırmak, kaybedilen bilişsel yetiler nedeni ile ortaya çıkan ek yakınmaları baskılamaktır.

BİLİŞSEL YETİYİ ARTIRICI/KORUYUCU TEDAVİLER
Beyinde bilişsel yetilerle ilgili çalışan hücrelerin birbirleri ile haberleşmesinde kullanılan temel mesajcı molekül AsetilKolin’dir. Bu maddenin varolma süresini artıran ve parçalanmasını engelleyen ilaçlar temel Alzheimer İlaçlarıdır.
Alzheimer Hastalığı nedeni ile hasarlanan beyinde, hücreler arası iletişimde devamlı bir düzensizlik mevcuttur. İlaçların devrede olması, hastalığın ilerleme hızını azaltmaz. Bu nedenle de hasta ve yakını tarafından etkisizmiş gibi görülebilir. Ancak ilaç kesildiği takdirde kazanılan sürenin hemen kaybolduğu, hastanın 1 ile 2 yıl sonra olacağı kötülük düzeyine hemen ulaştığı bilinmektedir.

PSİKİYATRİK SEMPTOMLARA YÖNELİK TEDAVİLER
Alzheimer hastalarında, hastalığın evresine göre her zaman bir ya da daha fazla psikiyatrik bulgu tabloya eşlik eder. Erken evrelerde bu daha çok öfke, çökkün duygu durum ve bunaltı ağırlıklıdır. Hastalık ilerledikçe işitsel ve görsel hayaller, gerçeği değerlendirme yetisinde bozulma ve uygunsuz duygulanım ağırlık kazanır. Uyku düzeni bozuklukları hemen her zaman mevcuttur. Bu semptomlara yönelik antidepresan, antipsikotik veya uyku düzenleyici ilaçlar kullanılmaktadır.

İLAÇ TEDAVİSİ DIŞINDA NELER YAPILABİLİR?
Hastanızda davranış ve kişilik değişikliklerinin olabileceğini bilmeniz gerekir.O ve siz zaman içinde bir takım değişiklikler yaşayacaksınız.Bu durum korkutucu olabilir ve esneklik gerektirir.
Güvenli bir ev ortamı oluşturulmalıdır.
Bulunduğu ortamın güvenliğini sağladıktan sonra mümkün olduğunca bağımsız olmasına izin verilmelidir. Hastanın yeteneğine uygun, basit görevler verilebilir.
Rutinin dışına çıkmamak gerekir.Herşey yaşamı boyunca sürdürdüğü şekilde kalmalı ve alışkanlıkları değiştirilmemelidir.
Hastanız olmadık zamanlarda olmadık isteklerde bulunup ısrarcı olabilir. Bu durumda mümkün olduğu kadar zıtlaşmayın, hastanın dikkatini başka bir konuya çekmeye çalışın.
Yanlış konuşmalarını çok sık değiştirmeyin.Olmamış olayları anlatabilirler, mümkün olduğunda onun dünyasında yaşayın.
Hasta da gerçek dışı düşünceler olabilir, suçlamaları kişisel olarak algılamayın.
Halüsinasyonlar hasta için gerçektir, hastayı onların aslında olmadığına inandırmaya çalışmayın.
Hasta saldırganlaşırsa, yatıştırıcı, sakin bir ses tonuyla “lütfen, dur, sakinleş” deyin.Siz korkar veya öfkelenirseniz hasta daha da saldırganlaşır.Dikkatini dağıtmaya çalışın.
Her çeşit tartışma hem sizin hem de hastanız üzerinde gereksiz stres yaratır. Yetersizliklere dikkat çekmekten kaçının ve soğukkanlılığınızı koruyun. Üzülmek durumu sadece daha da kötüye götürür. Unutmayın ki bu bir hastalıktır, kişinin hatası değildir.
Hastalığın derecesi ne olursa olsun, asla üçüncü bir kişinin yanında “hasta orada değilmiş gibi” onun hakkında konuşmayın.
Sizi anlamayan hastalarla bakış, gülümseme ve dokunma ile iletişim kurun.Onunla oturun, elini tutun, sarılın.
Kendinize iyi davranın, vakit ayırın.Bakım verenler arasında depresyon, anksiyete ve strese bağlı fiziksel hastalık oluşabilir.Kendi sağlığınızı, doktor randevularınızı ertelemeyin.
Size yardımcı olacak kaynakları bulun ve yararlanın, aile fertleri ve arkadaşlarınızdan yardım isteyin.
Sıkıntılarınızı benzer deneyimleri olan kişilerle paylaşmak sıkıntınızı hafifletir.
Hayatınız sadece hastanızdan ibaret değildir, unutmayın, siz ne kadar iyi olursanız, hastanıza o kadar yardımcı olabilirsiniz.

Geriatri Yaşlı Bakımevi ve Tedavi Merkezi

Mükemmeliyetçilik anlayışımıza uygun olarak, GERİATRİ yaşlı bakımevi ve tedavi merkezimiz konuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi tıbbi, hemşirelik, rehabilitasyon, sosyal hizmet ve eğlence hizmetleri sunar. Sürekli bir Nöroloji uzmanı bulunan Ankara’daki tek merkez oluşumuz ve tüm hizmetlerin yetkili yüksek okul mezunu sağlık personelleri tarafından veriliyor olması sektördeki en büyük ayrıcalıklarımızdandır. Çok yetenekli klinik kadromuzla gurur duyuyoruz.

Tüm konuklarımıza besleyici ve rahat bir yaşam sağlıyoruz. Profesyonellerden oluşan ekibimiz, her konuğumuzun ihtiyaçlarına özel bir bakım planı tasarlamaktadır. GERİATRİ yaşlı bakımevi ve tedavi merkezimizde konukların tercihlerine saygı duyulmakta ve bakım planlarına istekleri dâhil edilmektedir. Sadece Ankara’dan gelen konuklarımıza değil tüm Türkiye’den konuklarımızın seçimlerini onurlandırmaya ve onurlarını korumaya kararlıyız.

Konuklarımız kendilerine hazırladığımız çok çeşitli eğlence ve aktivitelerin tadını çıkarırlar, herkes için bir şey vardır; açık bahçelerimizde müzik, sohbet, eğlence, tartışmalar, kutlamalar, hatta dondurma, çay, kahve vakitleri gibi sosyalleşme imkânı sağlanmakta; bu zamanlarda personel, konuklar ve yakınları hep birlikte çok güzel kaynaşma içerisinde olup kocaman bir aile ortamı oluşmaktadır.

Sağlık personellerimiz, sosyal hizmet uzmanlarımız, konuklarımızın yaşlanma sürecine eşlik eden zorluklara uyum sağlamaları için şefkatli yaklaşımlarıyla Ankara Geriatri Bakımevi Ve Tedavi Merkezinde yaşlılarımıza yardımcı olmaktadırlar.

Geriatri’de Yoga

Her zaman gelişmenin ve yenilenmenin peşinde olarak yoga programlarımıza hız vererek devam etmekteyiz.

Yoga eğitmenimiz eşliğinde yapılan çalışmalarımızda amacımız:

Nefes çalışmalarıyla solunum sistemimizi güçlendirmek, sinir sistemimizi yatıştırmak, zihnimizi sakinleştirmek, konsantrasyonumuzu artırmak, vücut direncimizi yükselterek hastalıkları önleyebilmek,
Denge, esneklik ve güç kazandırarak, bedensel ve zihinsel seviyede sağlıklı olmak, tüm bedenimize ve organlarımıza yüklediğimiz gerginlikleri ve yükleri atmak…

Derin gevşeme ve imgeleme çalışmalarıyla da çalışan tüm kaslarımızı gevşeterek, zihnimizi sadeleştirmek, kan dolaşımımızı rahatlatmak, sinir sistemimizi ve kalbimizi dinlendirmek…

Ve bir sanattır yaşamak…